Thursday, February 23, 2017

"Breaking News: Guraandhala 22/2017 Obbo Diriirsaa Qajeelaa Keeniyaa Nairoobii Keessatti Walta'insa humnoota Tikaa Wayyaanee fi Poolisootaa Keeniyaan uukkanfamuun gabaafame.

"Breaking News: Guraandhala 22/2017 Obbo Diriirsaa Qajeelaa Keeniyaa Nairoobii Keessatti Walta'insa humnoota Tikaa Wayyaanee fi Poolisootaa Keeniyaan uukkanfamuun gabaafame.


Mootummaa fashistii Wayyaaneetiin bara 2015 yeroo hayyuun Oromoo Jaal Abbaa Liibaan Dabbasaa Guyyoo Keeniyaa Naayiroobii keessa ukkaanfaman Jaal Diriirsaa Qajeelaa nama sadarkaa 2ffaa irraatti obboo Abbaa Liibaan Dabbasaa Guyyootti aanee ukkamsuuf humnoota tikaa wayyaaneetiin hordofama kan turee ta'uun beekamaadha.
Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee ilmaan Oromoo dhaloota qaroo biyyaa ta'an kanneen biyyaa keessa jiruuf jireenya dhorkee jalaa miliqanii biyyoota ollaa daheeffatanii jiraataan humnoota tikaa isaa fi dinagdee guddaa ramaduun adamsee ukkamsuun hidhuu, biyyatti deebisee ajjeesuu fi hiraarsa ilma namaaf hin malle irratti rawwachuun kan beekamu guyyaa kaleessa Jaal Diriirsaa Qajeelaa (Waaqjiraa) humnoota poolisii Keeniyaa waliin walta'uun kan ukkaamsee Keeniyaa Nayiroobii keessatti hidhamuun hiraarfamaa jiraachuu maddeen Qeerroo Nayiroobii irraa gabaasan. Jaal Diriirsaa Qajeelaa nama kabajamuu mirga dhala namaa fi dimookiraasiif falmuu fi dhiittaa mirga uummata Oromoo irratti mootummaan abbaa irree Wayyaanee rawwachaa jiruuf bilisummaa uummata Oromoof nama falmu ta'uu isaan yeroo biyya keessa jiruutti keessattuu baroota 2006 yeroo Yuunıbarsitii Maqalee barachaa turetti hidhaa fi hiraarsii guddaan sababaa Oromummaa isaa qofaan kan irratti rawwatama turee fi sana duraas gaaffii barattoota Oromoo adda durummaan qindeessuu fi gaggeessuu keessatti qooda guddaa qabda jedhamuun nama hiraarsii guddaan irratti rawwatama ture ta'uun beekamaadha. nama hiraarsaa ulfaataa wayyaanee jala miliqee biyya ollaa Keeniyaa Naayiroobiitti daheeffatee jiruu yeroo garaa garaatti mootummaan abbaa irree wayyaaneen doorsifamaa fi adamfamaa kan ture, yoo ta'uu;
Haala kanaan yeroo amma kanattis Jaal Diriirsaa Qajeelaa ukkanfamee waan jiruuf uummatni Oromoo fi beektootni Oromoo bakka jirtan cufatti gara dhaabbilee mirgoota namummaa Africaa fi addunyaatti iyyachuufi dirmanna hatattamaa gochuufiin atattamaan akka hiikamuuf dhiibbaan barbaachisaan akka godhamu jechuun Qeerroon dhaamsa ilmaan Oromoo hundaaf dabarsera. 
Injifannoon Uummata Oromoof!!"
Maddi:Seenessaa Qeerroo.

No comments:

Post a Comment