Monday, January 9, 2017

Yaadannoo Radio harar

Yaadannoo Radio harar 


Radiyoon harar sagantaan afaan oromo kan tamsaasa jalqabe ega radiyoon muqdisho baname Bara sadi booda ture bara 
1973ti .
Radiyoon kuun ummata Oromo keessatti kabaja guddaa qabaacha ture,
Keessatu ummata hararge biratti jalatama ture.tamsaasa radiyoo harar dura radiyoo muqdishora dammaqinsa guddaa waan hortaniif ulfina guddaan 
Sagantaa hordofa turan.
Keessatu sagantaan guyyaa Aladaa (sanbata guddaa) ummanni akka ajaa'ibatti eegata.
Sagantaan guyyaa aladaa dhugaa dubbachuuf hedduu bareedu turte.
Keessatu Magaala galmsooti haala yeroo sani hogaan yaadadhe Amma niin ajaa'ibaa.
Yeroo San an jollee tahullee haala jiru akka gaariitiin yaadadha. 
Akkuma beekamu guyyaa aladaa mani 
Barumsa tahe, dukkaanni martti cufaadha, hojjataan mootummaa tahe;
Dargaggeesi magaala sani guyyaan guyyaa boqonnaa waan taheef ammas akkuma beekamu guyyaan aladaa guyyaa
Barcaati, tanaafu yeroo aduun xiqqo orraate hamma yeroon barcaa geessuu 
Marxoo hidhatanii namu Asiif Achii 
Deemuun yeroo San waan akka fashina turte. Garuu namu yeroo sa'a Shan tahe 
Dukkaana Mohammad baker duratti walgaha. Waani bakka tanatti beeku qabdan isiin dhalooni qubee yeroo San Radiyoon akka ammatti mana manatti hinture.tanaafu kan yeroo San radiyooti 
Dhagaa guute hulaa dukkaana isa duratti
Radiyoo gad baasu Abbaa dukkaana mohammad baker ture, tanaafu namu achiiti walgaha.
Yeroo San keessati gazexeesitoonnii 
Qophii bashanana san qopheesan keessa kannin yaadadhu million lama, Alifiyaa haji, milion Ayalaa ,zakariya 
Ammiyee faadha. makmaaksa fi baacoon
Yeroo San achii dabraa turte yeroo dheeraa samuu keessa nama hinbaduu.
Taba gagabaaba jiddutti muziqaan yeroo San qileensara oolan keessa sirboota 
Yoo Library Radio Harar keessa tahe malee sirboota bakka hedduu hinjire
Sirboota akka:-
-musxafa harawwee 
mamaramtu kotu Martu tiya simalee 
Naan taane caltu tiya.
- Ali birraa 
 jaalalti teenya tan Romiyo fi juuleet caalte.
- Ahmed khabira 
 obsee siirraa garaa muree 
Garaa muree yaada keetu nahammeese 
Garaa koo balleese.

No comments:

Post a Comment