Thursday, December 15, 2016

Tafarii Nugusee, hayyichi sirni Gadaa akka UNESCO galmaayuu shoora guddaa taphate ammas hidhame jedhan.

Tafarii Nugusee, hayyichi sirni Gadaa akka UNESCO galmaayuu shoora guddaa taphate ammas hidhame jedhan.

Tafarii Nugusee, hayyichi sirni Gadaa akka UNESCO galmaayuu shoora guddaa taphate ammas hidhame jedhan. Tafariin Yuniavrsitii Finfinneetti barataa doktireetii yoo ta'u hayyootaafi manguddoota Oromoo gurmeessuun qorannoo Gadaa UNESCO-tti galmeessuuf barbaachisu akka guutamu nama godheedha. Dabalataanis Gumiin Abbootii Gadaa Oromiyaa akka jaarama carraaqqii guddaan kan milkeesseedha. Gaafa hiriira guddichaa Finfinneetti qabamee hidhaa erga turee booda gadi lakkifame. Kunoo har'as deebisanii fudhan jedhan. Obboleessi isaa yunivarsitii brsiisus jalqaba mormii kanaa irratti hidhamee Maa'ikalaawii ture.
Wayyaaneen UNESCOn Gadaa galmeessuu isaatif of jajaa ilmaan Oromoo hojii san hojjatan ammoo hidhaatti fixaa jirti.

No comments:

Post a Comment