Friday, December 16, 2016

#OromoRevolution Dhaama Qeerroo Godin shawaa lixaa Aanaa Amboo fi Aanaa Tokkee Kuttayee (Guder) irra

#OromoRevolution  Dhaama Qeerroo Godin shawaa lixaa Aanaa Amboo fi Aanaa Tokkee Kuttayee (Guder) irra
#OromoRevolution"Godin shawaa lixaa Aanaa Amboo fi Aanaa Tokkee Kuttayee (Guder) keessatti Hidhamtoonni siyaasaa hundii DR Mararaa dabalatee hanga hiikamanitti tofataa qabsoo har’a n itti calqabamee jira.
Gafiin mirgaa oromoon gafachaa ture kan deebii argatee hin jiru yoo hidhaaf ajjechaa ta’ee malee.
Guyyaa Wiixataa eegalee(3/4/20090) eegalee ‘’ Hanga hidhamtoonni siyaasaa keenyaa hiikamanitti ‘’ qabsoon bifa har’aan itti fufuu qaba jechuun qeerroon fincila bifa har’aan eegalaan jiru.

  • 1,Amboo kisoosee oddoo libaan sad 2ffaa guyyaa wixataa eegalee guyyaa guyyaan mormii cimaatu jira
  • 2.Gudaar mana bar katolik mission fi mana barumsaa Ajoo sad 1ffaa Guyyyaa Wiixataa darbee kaasee hanga hidhamtooni keenya hundii gadii lakkifamaniitti qormaataas ta’ee barumsa hin barannu jechuun guyyaa 5 guutuu barmsii addaan cite ijooleen 60 ol kan ta’an hidhamanii jiru.
Bakka baayeetti qabsoon bifa har’aan Gincii dabalatee eegalaa akka jiruu fi warren hafaniis akka itti makaman abdii guddaa qabna.
Kaan booda torbee dhufuu calqabee guutuu oromiyaa tti bifa walfakkaatuun qabsoon toftaa har’aan akka itti fufuu hundii keenyaa waliif dabrsuun otoo walirra hincitiin yeroo walfakaatuun akka qabsoo yeroo muraasaaf laafee jiru akka jabesiinee itti fuufunu waliif akka dabarsitaan waamicha lammummaa dhiyeesina."

No comments:

Post a Comment