Sunday, December 18, 2016

DHUGAA WARAANA SYRIA MARCH 15/ 2011- NOV 2016 12/18/201

DHUGAA WARAANA SYRIA MARCH 15/ 2011- NOV 2016-12/18/201
Waraanni Syria Bitooteessa 15 /2011 kan jalqabe yeroo tahu lolli kun waggoota 5 fi Cinaa Ol dabree jira hanga har'aatti hin dhaabbanne,waan dhaabbatuus hin fakkaatu.
Waraanni Syria erga jalqabee Syrian maal dhabde?
Waraanni Syria March 15 2011- December 2016 ji'a amma keessa jirru kanatti Syria keessatti Lubbuun namootaa fi qabeenyi barbadaa'e Waraana Addunyaa 2ffaa booda Seenaa dhala ilmaan namaa keessatti Rikordii tahee galmaawe.
Syrian biyya jireenyi Abjuu itti tahe erga taate waggoonni 5 fi Cinaan dabran.
Waraanni waggoota 5-f cinaaf gaggeeffame kun :-
·        lubbuu lammiilee Kuma Dhibba Afurii fi Torbaatamaa (470,000) Ol tahan galaafate. Baay'inni kun Ummata Syria Miliyoona 23 tahu keessaa dhibbeentaa % 11.5 taha. lakkoofsi kun reeshiyoon yeroo kaa'amu lammiilee Syria kudhan tahan keessaa tokko 1:10 ajjeefaman ykn du'uu Isaanii agarsiisa.
·        dubartoonni kuma kudhan, dhibba Shanii fi Afurtama (10,540) tahan ajjeefaman.
·        Daa'imman Kuma Shantamaa (50,000) Ol tahan ajjeefaman. Baay'ina Ummata biyyattii keessaa daa'imman dhibbeentaa jahaatama tahan ( 60% ) tahan Syria irraa baqatan.
·        4.daa'imman kuma kudha tokkoo fi Afurtamii Afur (11,044) tahan hidhaman.
·        5.daa'imman miliyoona 2.5 tahan barnoota adda muran.
·        6.manneen barnootaa kuma 3768 tahan barbadaawan.
·        7.Ogeeyyonni Fayyaa 700 tahan ajjeefaman.
·        8.Doktaroonni dhibbeentaa %95 ( 15000) tahan biyyaa baqatan.
·        9.52.7% Ummanni tahu hojii malee hafan.
·        10.lammiileen Syria 10 keessaa 7 tahan Miskiinummaa keessa kufan.
·        11.Syrian hanga Bara 2015 tti Maallaqa USA $ Biliyoona 254 Ol tahu kasaarte.
·        12.Ummanni Miliyoona 8 Ol tahan dhiheessa Bishaan Dhugaatii qulqqulluu isaan feesisa.
·        13.namoonni Miliyoona 13.5 tahan gargaarsa namummaa hatattamaa isaan barbaachisa.
·        14.muslimoonni Sunnii miliyoona 13.6 tahan Syria irraa baqatanii biyyoota Turkii, Iraaq,Egypt,lebnon fi jordanitti baqatan.
·        15.lammiileen Syria harka 95% tahan kan barreessuu fi dubbisuu dandahan tahuun ibsame.
·        16.lammiileen Syria baqatan miliyoona 13.5 tahan biyya baqaa keessatti daa'imman kuma dhibba tokkoo fi jahaatama (160,000) tahan dhalatan.

Maddi: Gabaasa Ji'a December 2016 dhaabbata Syrian Center for Policy Research baase irraa argame ture.

No comments:

Post a Comment