Wednesday, December 28, 2016

Dhimmaa waa'ee OMN Afaan Arabaatin dabarsuu ilaachisee yaada lixa Wallaggaa magaalaa Aayiraa fi naannoo isaa irraa uummata oromoo hundaaf darbe

Dhimmaa waa'ee OMN Afaan Arabaatin dabarsuu ilaachisee yaada lixa Wallaggaa magaalaa Aayiraa fi naannoo isaa irraa uummata oromoo hundaaf darbe


'Dhimma waa'ee OMN afaan Arabaatiin jalqabuuf jedhu ilaalchisee dhaamsa lixa Wallaggaa magaalaa Aayiraa fi naannoo isaa irraa uummata oromoo hundaaf darbe
hunduma dura nagaan Waaqayyo bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa yaa uummata oromoo baayyee isin jaalanna baayyees isin yaannas yoo Waaqayyo jedhe guyyaan itti bilisoomnee Finfinnee gubbaatti waliin kbajannu fagoo nutti hin fakkaatu. Gara ijoo dubbii keenyaatti isin deebisuuf gidduu kana OMN afaan Arabaatiin tamsaasa isaa jalqabuuf kan jedhu ilaalchisee namootni tokko tokko amantaa islaamaa baballisuuf jechuun olola ofaa jiraachuu dhageenyee jirra. Namootni kun Oromoo ykn saba biraa ta'uu ni danda'a. Nuti Oromoonni lixa Wallaggaa dubbii jarreen muraasni uummata Oromoo amantaan qooduuf yaalaa jiran kana dura jabeessinee ni dhaabbanna ni morminas, Akkuma beekamu naannoon keenya hedduminaan amantaa kiristiyaanaa kan hordofnu ta'u illee amantaan kan dhuunfaa akka ta'e hubachuun afaanotni addunyaa irra jiran ittiin walii galuu ta'uu isaa malee rakkoo biraa akka hin qabne mirkaneessuu barbaanna. Kanaaf OMN tamsaasa isaa afaanota addaa addaatin eegaluun isaa kan nu gammachiise ta'uu irra darbee kan ittiin boonnu ta'uu ibsuu barbaanna. Kanaaf nuti Oromootni lixa Wallaggaa tattaaffii OMN godhaa jiru kana kan deggerruuf kan bira dhaabbannu ta'uu mirkaneessina.
Tokkummaan ilmaan oromoo haa jabaatu,

 Oromoon tokko IUOf lixa Wallaggaa magaalaa Aayiraa irraa''

No comments:

Post a Comment