Saturday, November 5, 2016

#OromoRevolution;Seenaa sochii barattoota Oromoo kan bara Wayyaanee keessatti yeroo duraaf fincilli sadarkaa biyyattii fi alatti dhagahamuu danda'e kan eegale yoom irraa ti?

#OromoRevolution; Seenaa sochii barattoota Oromoo kan bara Wayyaanee keessatti yeroo duraaf fincilli sadarkaa biyyattii fi alatti dhagahamuu danda'e kan eegale yoom irraa ti?

                                                      (Yaya Basher irra)

  • 1 Bara 2000 - Wayta san barattoonni yuniversiitii ibidda bosona Baalee, Booranaa, Harargee fi bakkoota birootti qabsiifame dhaamsina jedhanii bobba'uuf gaafannaan yoo mootummaan dhoorku fincila guutuu Oromiyaa geggeessan. 


  • 2 Bara 2001 - Barataa Oromoo Yunivesiitii Maqaleetti ajjeefame tokkoon wal qabatee finicilli jabaan Yuniversiitii Finfinneetti dhalate. Barattoota Oromoo qofa osoo hin taane hundumatu fincile. Wayyaaneen wayta kana barattoota 41? ajjeefte. Fincilli sun guutuu Oromiyaatti babal'ate. Ani illee akka mataa kootti fincila san qindeessuudhaan yakkamee ji'a Bitootessaa keessa qabamee baatii 5 hidhamee biyyaa bahuu koofuu sanitu sababa tahe.


  • 3 Bara 2002 - Barataan Oromoo tokko (yuniversitii kamitti akka tahe dagadheera) ajjeefamuu hordofee Oromiyaa mara keessati fincilli torbaanotaaf lafa raase barattootaan geggeeffame. 


  • 4 Bara 2004 - Magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaa dabarsuu irratti fincila hanga yeroo sanitti morkataa hin qabnetu guutuu Oromiyaa keessatti torbaanotaaf deeme. Qoodni Waldaa Maccaa fi Tuulamaa wayta kanatti akkaan olaanaa ture. 


  • 5. Bara 2005 - Filmaata barasii booda hudha wal qabuu Wayyaanee fi CUDtiin wal qabatee sagaleen qabsoo Oromoo biyyattii keessatti dagatamuu irraa ABOdhaan labsame. Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) jedhamee moggaafamee Sadaasa 9, 2005 labsame. Fincilli kun irra guddaatti laguu gabaatiin hojii irra oolaa ture.


 Akka waan fincilli diddaa Oromoo bara 2005 eegaletti warri kaasuu barbaaddan dhugaa kana akka of duuba deebitanii yaadattaniifi. 

Finciloota barattoota Oromoo ka
n kaleessaa hanga har'aa hundumaa keessatti lubbuun gootota keenyaa ni yaadatama.

1 comment:

  1. Obbo Yaya Basher, akkuma atuu jette kanaafi bari kan qabsaawoti ABO kan nuti jechaa jirru, FDG waggaa tokkoffaa isaa miti kan inni lakkaawataa jiru. Yoo xiqqaate xiqqaate yoodhuma seenaa isa durii dhiisneyyuu erguma ABOn seeraan FDG jedhee moggaasee labsee fi Qeerroon Bilisummaas lafa jalaan ijaaramanii sochii kana jalqabanii iyyuu waggaa 11ffaa isaati kan nuti jennuf. Malee finciloota duraan turan haaluu fi bakka dhorkachuuf akka hin taane warri lafa jalaan dubbii xaxaa ooltan beekuu qabdu. Yoo Finclaaf ta,e akkuma seenaan Uummata Oromoo nu barsiisaa jirutti Oromoon guyyaa gaafa garbummaa halagaa jalatti kufee kaasee guyyaatti garboomfattootaaf tole jedhee isaaniif buleeru hin qabu. Yeroo addaa addaattii fi bakkaa bakkatti gartuudhaanii fi akka nam-tokkeetti ille taanaan finciluma gochaa har,a gahe. ABOnis fincilootuma kana keessaati kan inni dhalatee har,a saba Oromoo kaabaa fi kibbaa dhihaa fi bahaa utuu wayiin gargar hin qoqqoodiin kaayyoo Oromummaa,Bilisummaa fi Walabummaa tokkicha jedhu jalatti gurmeessee kan inni qabsaawee qabsoo saba isaa Qeerroo Bilisummaa wajjin harka walqabatee yeroo ammaa kanatti akka abidda saafaatti qabsoo finiinsaa jiruuf. Injifannoon kan Uummata Oromoo kan qabsaawota dhugaa ti. Bilisummaadhaan gumaa wareegamtoota keenyaa ni baafna.

    ReplyDelete