Thursday, November 3, 2016


#OromoRevolution Oromo Mother Cries For Her Children
===============
"Silaa kan du'e hin galuu ka hiitan sana naaf galchaa iji nabaddee jedhu" Haati ijoollee isaanii sadii hidhaman keessaa tokko ajjeesanii reeffaa fidaniif, Godina Shawwa Bahaa, Aanaa Booset.
AAAAAAAhhhh harrme too

No comments:

Post a Comment