Tuesday, October 4, 2016

#OromoProtests SILAA DUUTIIKEE HIN OOLLEE FALMACHAA DU'I.

SILAA DUUTIIKEE HIN OOLLEE FALMACHAA DU'I.

                                               (Beknan Rabira)

Ummatni Oromoo kanaan booda ajjeefamaa, boo'aa hin jiraatu. Mootummaan woyyaanee akka durii muraasa guyyaa guyyaan ajjeesuu dhiiseera.Isa dura dhibbootaan fixe itti xiqqaannaan, Gaafa hiriira guddichaa qofa 200 oli ajjeese,,, mana hidhaa Qilinxoo keessaatti ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaawaman gubee fixe. Yoo xiqqaate Irreecha irratti ilmaan Oromoo 650 ta'antu ajjeefame. Ammas kan kanaa oliitu dhufuuf deema. Kanaaf ummatni Oromoo kaleessarraa eegalee boonyee ykn hiriira qofa baanee hin gallu jedhee Oromiyaa godinaalee heddutti tarkaanfii haaloo bahuu fudhachaa jira. Kuni guutuu Oromiyaatti itti fuufuu qaba.Godinaaleen hafanis guyyaa har'aa irraa tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuuf jedhu. Bakkeewwan garaagaraatti diina irratti tarkaanfii fudhatanii meeshaalee woraanaa hiikkataa, woraanas booji'aniiru. Waajiraaleen mootummaa lakkawwuu hin dandeenye barbadeesseera. Godina Gujii keessatti mana hidhaa cabsanii hidhamtoota Oromoo guututti gadi lakkisaniiru. Kanaaf har'a irraa eegalee guutuu Oromiyaatti tarkaanfiiwwan armaan gadii fudhachuuf jedhu.
  • 1. Kan qabu hidhatee agaazii irratti tarkaanfii fudhachuuf. Meeshaa irraa hiikachuuf
  • 2. Qabeenya mootummaa guututti barbadeessuuf
  • 3. Qondaalota OPDO woyyaanee wajjiin ummata fixaa jiran irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuuf. 
  • 4. Mana hidhaa cabsee hidhamtoota Oromoo hunda gadi lakkisuuf.
  • 5. Waajiraalee mootummaa akka waajira poolisii, mana murtii, waajira dhaaba OPDO fkkf barbadeessuuf
  • 6. Gumurukiif keellaawwan barbadeessuuf
  • 7. Basaastota ilmaan Tigiraay lammiilee nagayaa fakkaatanii mootummaaf basaasaa jiraatan irratti tarkaanfii fudhachuuf
  • 8. Hojjattootni hojii mootummaa lagachuuf
  • 9. Kuusaan meeshaa woraanaa jiraannan saamuuf 
  • 10. Dandiiwwan fi riqicha gargar kutuuf kkf raawwachuuf jedhu.
Hubadhaa. Kana booda qabsoo karaa nagayaa wanti jedhu hin jiru. Harka osoo wal qaxxaamursinu akka hoolaatti ajjeefamaa jirra. Kanaaf bakka hiriira baatan hundatti waan qabdaniin qophaayaa bahaa. Yoo baatan immoo sagalee dhageesisuuf osoo hin tarkaanfilee danda'an fudhachuuf. Injifannoon ummata Oromoof. Dhiiga Dhiigaan Baasan.

No comments:

Post a Comment