Sunday, October 2, 2016

#OromoProtests #IrrechaMassacre DHAAMSA KIYYA UMMATA KEENYAAF!


#OromoProtests #IrrechaMassacre DHAAMSA KIYYA UMMATA KEENYAAF!

                                                                 (Yaya Bahser irraa)

Gaddi har'as nu mudate gadda lafee na cabsu. Kaayyoon bifa fedheenuu tahu Oromoo ajjeesuu dha. Sanuu Oromoo sabboonaa kan eenyummaa isaan boonaaf bakka Irreechaatti argame ajjeesuun isaaniif ijifannoo dha. Ajjeechaa kana immoo akkuma barsiisanitti kallattiidhaan ummata irratti dhukaasanii raaw'achuun firoota isaanii alaa irraa dheekkamsa waan itti kaasuuf bifa isaa jijjiiruu barbaadani. Ummata miliyoona 4 ol tahu kan mormii sirnichaan guutamee bakkasitti argame irratti gaazii nama boochisuu fi dhukaasa shororkeessaa itti gadhiisanii akka didichee wal irra ejjetee dhumu gochuu kana tahe jedhanii akka itti yaadan shakkiin hin jiru. Osoo nageenya ummataaf yaadanii hangamuu ummanni yoo isaan morme dhiisanii deemu malee kana hin godhan ture. Kanaafuu lubbuu nama keenya har'a Harsadeetti dhumeef akkuma ajjeechaa kana duraa Wayyaaneetu itti gaafatama. 
Yaa ummata keenya! 
Balaa har'a lammiilee keenya sabboonoo dhibboota Harsadeetti galaafateen namuu rifachuu fi aaree of toyachuu dadhabuun beekamaa dha. Garuu Aariidhaan ammuma dhiiga danfinee murteen irra geenyu gaarii hi tahu. Tarsiimoo qabsoo gara fuula duraa murteeffachuuf mudannoo gaddisiisaa akkasii qofa eegnee maryachuun nurra hin jiru. Rakkoo qabsoo keenyaa fi hoggana isii keessa jiru kan dubbachuu eegalle har'a reef miti. Gaafa balaan nurra gahe qofa iyyinee guyyaa lama booda callifna taanaan fagoo deemaa hin jirru, akkasumatti diina duratti waan kolfaa taanee hafna. Kanaafuu irree dhaabota qabsoo Oromoo sakatta'uu fi hiree qabsichaa murteessuuf marii qilleensaan hin oofamne, kan gadi fagoo tahee fi ogeeyyii qaroo Oromoo hirmaachisu geggeessuun mala walii galaa dhahachuu irratti haa fuulleffnnu. Kanaafis waltajjiin namuutuu walabummaadhaan yaada itti mul'atu gumaachu tokko dhihootti akka qophaawu gama kootiin ammuman yaada dhiheessa.

No comments:

Post a Comment