Thursday, September 1, 2016

#Oromoprotests Fulbaana 1 Bara 2016)Gootichi Oromoo Aadam Diimaa

#Oromoprotests Fulbaana 1 Bara 2016)Gootichi Oromoo AadamM Diimaa.
Fulbaana 1 Bara 2016)Gootichi Oromoo AADAM DIIMAA Waraanaa Roorriftuu Wayyaanee Uummataa nagaa fixaa jirtuu Qawwee Haleelee 3 battalatti Ajjeesuun hedduu madeessuu, how maal waraanaa wayyaaneetiin dhukaasee irratti Banameen diinaa galaafachuun wareegame. Adam Diimaa Harargee Dhihaa Aanaa Doobaba naannawa Biyyoo Karaabaatti waggoota dheeraaf Wayyaanee humna qawweetin itti fincilee, hawaasa naannoo jaaree, Wayyaaneefi lukkeelee ishii bahaa-gala dhoorkaa ture. Halkan edaa bakka jirutti erga marfamee booda humna diinaatti osoo dhukkaasuu loltoota Agaazii sadi (3) bakkatti ajjeese. Jarris boombii fii baazuqaa gamaa gamanaa itti haraniin galaafachuu danda'anii jiran. Adam Diimaa Goota gootummaa isaatiin naannawa sanitti firaan hedduu jaalatamee, diinaan hedduu waan sodaatamuuf taaxaaqiin gandaatifi Liyyu Poolis naannawa Soomaleetis ummatarraa dhoorguu nama dandahe ture. Akkuma yaadattan jaalli isaa Eliyaas Aliyyii Firii baatilee muraasa dura gootummaadhaan wareegamee ture. Isaan lamaanuu Jannata kadhannaaf.
Qabsaa'aan ni kufa. Qabsoon itti fufa.

No comments:

Post a Comment