Tuesday, July 19, 2016

Osoma deemu yaadaan bada. Eegaa dubbii qawwee salphaa taasifnee eega darbinee,

Osoma deemu yaadaan bada. Eegaa dubbii qawwee salphaa taasifnee eega darbinee, 

Osoma deemu yaadaan bada. Eegaa dubbii qawwee salphaa taasifnee eega darbinee, Amma dhuguma osoma qawwee takkas hin dhukaasin, hin hidhatin, guyyaa guyyaan du'aa, bilisoomnee harka duwwaa masaraa mootummaa qabachaa jirra jechuu dhaa? Moo Woyyaanetu aangoo jeennata itti ta'e sana keessa bahee koottaa Oromoo, dabareen keessanii fudhaa jedha? Maalumaafuu lubbuun Oromootaa guyyaa guyyaan wereegamanii hunda caalaa na yaaddessa. Osoo hidhatanii jiraatanii ta'ee, 500 du'anis, diina irraayis lakkofsi hangasitti dhihaatu yoona du'eera ta'a. Lakkoofsa Oromoota mana hidhaa jiranii isinumti tilmaamaa.

No comments:

Post a Comment