Saturday, July 16, 2016

KAN OROMOOF LOLEE LOLSIISE, KAN OROMOOF DU'E.............HUNDAA OLI!

KAN OROMOOF LOLEE LOLSIISE, KAN OROMOOF DU'E.............HUNDAA OLI!
                                
                                                   (OROMO and Technology irraa)
KAN OROMOOF LOLEE LOLSIISE, KAN OROMOOF DU'E.............HUNDAA OLI
________________________________________
Jeneraal Jaagamaa Keelloo fi Koloneel Aliyyi Cirrii Rabbiin umrii isaan dheeresse lamaanu hardha lubbuun jiru,waggaa 50 dura Koloneel Aliyyii Cirrii Oromoo hidhachiisee Oromoof jedhe jaallan isaa waliin ta'uun waraana gita bittaa nafxanyaa waraanaa ture, akkasuma Jeneraal Jaagamaa Keelloo ammoo Oromoota akka isaa dabalatee waraana gita bittaa nafxanyaa waliin ta'uun Oromoo lafa isaa irraa buqqisaa duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa ture.
Hardha Jeneraal Jaagamaan magaala Finfinneetti mana viillaa keessa jiraata, eddoo tokko gara eddoo biraa deemuu yoo barbaade konkolataan fudhamee geeffama,yoo isa dhukkube ampulaansiin manaa fuuteeni mana yaalaa ammayyaa isa geessiti, bishaan qulqullu qaruuraa keessaa dhuga, akka barbaadetti waan qalbiin isaa barbaadde nyaata,horteen ilmaan isaa biyyaa alaa fi biyya keessa qananiin jiraatu warri biyya keessa jiraatanis abba mana viillaa fi abbaa konkalaataati,horteen isaa mana barumsa hammayaatti barumsa hammayya baratan...
Koloneel Aliyyii Cirriin hoo ?.
Koloneel Aliyyii Cirrii hardha umriin isaanii waggaa 96 ta'anii jiru, eega ijoolluma irraa kaasee qabsoo eegalani haga umriin isaani waggaa 75 ta'anii qaamni isaani dadhabee siree irratti deebi'anitti waada gaafa ganamaa kan hiriyoota isaani wajjiin waliif seenan irratti cichanii gabroomfataa habashaa ka ango qabatee angorra jiru hundaan wal waraana turan.
Isaan waan qabsoo bilisummaa Oromoo malee jiruu dhuunfaa isaaniitiif daldalatanii,qotatanii fi hojjatatanii hin beekan. Gaafa umriin isaani waggaa 75 ta'e fi qaamaan socho'uu dadhabanii sireerratti kufanii kaasee jiruu fi jreenyi isaani akkam akka ta'e Rabbitu beeka.
Hardha Jeneraal Jaagamaa Keelloo magaala Finfinnee mana viillaa keessa jiraata.
Hardha Koloneel Aliyyii Cirri Gammoojjii baalee magaala Bidiree keessa jiraatu.
Sababa fageenya irraa kan ka'e Oromoonni Oromiyaa kallatti garagaraa keessa jiraatan Koloneel Aliyyi Cirrii quba hin qaban ta'a, garu Oromoon Baale, abbootiin qabeenya Baale keessa jiran, Sheekkotiin Baale,Diyaaspooraan, Dargagoonni Baale Koloneel Aliyyii Cirrii quba ni qabduu ?.
Oromoonni armaan gadii keessa hardha kan lubbuun jiran jiruu fi jireenyi isaani maal fakkaata ?, kan lubbuun darban horteen ilmaan isaani jiruu akkamii keessa jiru ?.
Koloneel Aadam Jiloo gaafa biyya Sumaaliyaatti waggaa 11 hidhamee gadi lakkifamee gara biyyaa gale waan jedhe
"Nama du'e natti himaa ?, kan jaarti fi ijoollee irraa du'e osoo hin taane kan biyya irraa du'e natti himaa" jedhe.
Namni hundi ni du'a, garu namni bilisummaa Oromoo gonfachiisuuf jecha du'e sadarkaan isaa HUNDAA OLI!.,
Maaragni Profeesarummaa,Doktarummaa,Enginarumma fi Hundaa caalu Maaraga QABSAAYA jedhamuudha.
1. Sheek Bakrii Saphaloo
2. General Waaqo Guutu Usu
3. Haaj Aadam Saaddo Sheeka
4. Lenjisoo Diiga
5. Abishee Garba
6. Elemo Qilxuu
7. General Taaddasaa Birru
8. Koloneel Huseen Bunee
9. Kolonel Aliyyi Cirri
10. Asteer Gannoo
11. Jaal Nadhii Gammadaa
12. Lieutenant Mammoo Mazammir 
13. Luba Guddinaa Tumsaa
14. Colonel Alemu Qixxessa
15. Areero Rammataa
16. Jaal Guutamaa Hawaas 
17. Hailemariam Gammadaa
18. Baro Tumsa
19. Jaal Jarraa AbbaGadaa
20. Dr. Maraaraa Guddinaa
21. Usmaayyoo Muussaa
22. Madha Galma (Abba Gadaa)
23. Nuhoo Gobanaa
24. Ebbisa Adunyaa
25. Bakkalaa Garbaa
26. Magarsaa Barii 
27. Onismoos Nasiib (Abba Gammachiis)
28. Dr Sheek Mohammad Rashiid Abdulle 
29. Hayilee Fidaa
30. Dr Xilaahun Gamtaa
31. Koloneel Haylu Raggaasa 
32. Agari Tullu
33. Mullis AbbaaGadaa
34. Jaatani Ali
35. Aster Ganno
36. Sisay Ibsa
37. Koloneel Aadam Jiloo
38. Dr Artis Alii Birraa
39. Koloneel Huseen Bunee
40. Abubakar Muussaa
Yo kan najalaa hafee jirtee itii dabala??

No comments:

Post a Comment