Tuesday, July 19, 2016

Cunqursaa fi hammeenya sirna biyya bitaa jiruun saba Oromoo irra ga'aa turee fi jiru utuu balaaleffatuu,

Cunqursaa fi hammeenya sirna biyya bitaa jiruun saba Oromoo irra ga'aa turee fi jiru utuu balaaleffatuu,

Cunqursaa fi hammeenya sirna biyya bitaa jiruun saba Oromoo irra ga'aa turee fi jiru utuu balaaleffatuu, uummanni mirga isaaf akka falmatuuf kaasee utuu kakaasuu sirnicha farra dhalootaa fi dhalataa cimaa ta'e kanaan adamsamee mana hidhaatti darbatamuun dararaa guddaa argaa kan ture gootichi ‪#‎GalataaBazzaa‬ turtii isaa waggaa 8'n booda har'a (Adoolessa 19, 2016) gad lakkifamee jira. Galataan, goota quuqama lammummaa qabu, roorroo, hidhaa fi ajjeechaa dhala Oromoo irra ga'aa jiru ifatti kan mormuu fi kabajaa fi ulfina saba keenya irraa mulqame deebisiisuuf nama onnee fi fedha guutuun qabsaa'aa ture yoo ta'u, mana barumsaattis hanga dhuma kutaa 12ffaatti goota barnootaa ta'ee olaantummaa fi fakkeenyummaan hanga ammaa maqaa dha'ama. Baruma kutaa 12ffaa barate iyyuu adamsamaa waan tureef dhokachaa, baqachaa fi bir'achaa haala hin mijanne keessatti naannoo biraatti baratee qoramuun qabxii guddaa galmeessisuun isaa ciminaa fi abdii inni ummata isaatti agarsiise keessaa safartuu tokko. Akkuma qorumsa biyyoolessaa mana barumsaa qophaa'inaa xumureen kan qabame yoo ta'u, akka firii qormaataa fi ramaddii barnootaa isaa irraa arginetti silaa yoona doktara fayyaa ta'ee waggoota 2f tajaajilee ture. Kun hundi abdii kan isa hin kutachiifne gootichi kun, manneen hidhaa gara garaatti daddabarfamaa utuu dararamuu seenaa hojjechuu itti fufee jira. Namni kun mul'ataa fi kaka'umsa Neelsan Maandeellaa akka qabu namoonni itti siqeenyaan isa beekan ifatti ragga'u. Kanumaaf natti fakkaata kan kitaaba
‪#‎LongWalktoFreedom‬ , seenaa hangafticha qabsoo bilisummaa ummata gurraachaa kan ture Maadiibaa, turtii isaa mana hidhaa fi fakkeenyummaa inni ummatoota Afriikaa bira taree addunyaatti agarsiise gara‪#‎AmnaDheeraaBili‬
summaa tti hiikuun uummanni Oromoo faana isaa hordofuun bilisummaa akka gonfatuuf shoora dhuunfaa kan saba bal'aa kanaaf galaa baraa ta'u kana gumaacheef!
Xiiqeffannaan, ga'umsii fi mul'anni inni saba guddicha gaanfa Afriikaa (Oromoo) waanjoo gabrummaa barootaaf irra ture cabsisiisuuf qabu ammallee onnee isaa keessatti guutuu yoo ta'u, seenaa keessatti goototaa fi sabboontota gurguddoo turanii fi jiran waliin maqaan isaa yoo dha'ame itti hin guddatu. Galataan har'a kana maatii fi ummata isaatti yoo dabalamu, harka duwwaa miti; akkuma keenya digirii tokko gonfateetu malee. Seenaa isaa haasa'uuf wantoonni nama dirqisiisan hedduun jiraatanis, kan garaa garaatti qabannee, kan baraas baraaf dhiisnee "Baga nagaan nuuf deebite; ati goota_ goota seenaa hojjetu, lammii lammiif dhiigee aantummaa ummataa dursu_ qabiyyee fi marartee Gindabarat, akka walii galaattimmoo kan saba Oromooti!" jennee dhiisna.
Irra deebi'een baga gammanne jedha!!!

No comments:

Post a Comment