Thursday, July 14, 2016

                                                        by, RDH 
‪#‎OromoProtests‬ Goodina Harargee Bahaa Keessatti Poolisoonni Naannoo Soomaalee Oromoota fixaa Akka Jiran Beekame!
Goodina Harargee Bahaa Aanaa Miinoo Magaalaa Miinootii fi naannawa ishhee keessatti hidhattoonni naannoo soomaalee daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun yakka duguuggaa sanyii Oromoota abbaa biyyaa ta'an irratti raawwachaa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru.
Mootummaan wayyaanee diddaa jabaa Uummata Oromoo irraa ishee mudatetti rifachuun humnoota waraanaa naannolee ollaa jiran irraa fiduun daangaa Oromiyaa cabsanii akka seenaniif gargaarsa barbaachisu gochuun Oromoo ficcisiisaa akka jirtu beekameera.
Haaluma kanaan Goodina Harargee Bahaa aanaa Miinoo Magaalaa Miinoo fi naannawa ishee keessatti yakka duguuginsa sanyii Humna Poolisii naannoo Soomaaleetiin Oromoota irratti raawwachaa jiruun Oromoonni hedduun kan ajjeefaman yommuu ta'u, heedduunis qe'ee isaanii gadhiisuun baqachaa akka jiran beekameera.
Hanga hmmaatti Oromoonni qulqulluu armaan gadii humna Poolisii naannoo Soomaaleetiin ajjeefamaniiru.
isaanis
1. Abdi-Sudan Mummad shulii
2. Bilee Mummad shulii
3. Mahammad Usmaa'il
4. Abdulqaadir mahammad Usmaa'il
5. Mahammad Abraahim
6. Alii-nuur saani
7. Kaamil Bakkar
8. Ahamad Alii Aadam
9. Ahamad Tuqee
10. Abdii Siraaj shaartee
11. Iliyaas Ahamad
12. Ahamad Mummad Ibroo
13. Abdii Siraaj Haajii
14. Mahammad Ibroo corree
15. Mahammad-yaree
16. Hassan Yuusuf Alii
17. Zubeer Muhammad saani fi
18. Abdi-shuun kanneen jedhama wareegamaniiru.

No comments:

Post a Comment