Wednesday, July 13, 2016

Qoosaa Woyyaaneen maqaa Misoomaatiin Dambii Doollootti Buufata xayyara Hojjane jette Qooste Gama Walalootti Geeddare Daniel Bariisoo Akkanaan Walalessefi Dhugaa Lafa Ture himeef


No comments:

Post a Comment